Sağlık emeçilerinden hükümete: Ayrımcılıktan vazgeçin

  • 12:36 3 Aralık 2021
  • Emek/Ekonomi
 
ŞIRNAK -  SES Şırnak Şubesi, doktor ve hemşire arasındaki ücret eşitsizliğine dönük düzenlemeye tepki göstererek, "Ayrımcı politikalardan vazgeçin" çağrısında bulundu. 
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şırnak Şubesi, doktor ve hemşire arasındaki ücret eşitsizliğine dair düzenlemeye ilişkin Şırnak Devlet Hastanesi önünde açıklama yapmak istedi. Valilik yasağı gerekçe gösterilerek açıklamaya izin verilmezken, gazetecilerin ise çekim yapması engellendi. 
 
SES üyeleri bunun üzerine Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Şırnak Şubeler Platformu binasında açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlık ekip işidir, ayrıştırılamaz" pankartı açıldı. KESK Şubeler Platformu üyelerinin destek verdiği açıklama, SES Şube Yöneticisi Murat Özbey tarafından okundu. 
 
'Sağlık emekçileri yok sayıldı'
 
Sağlık emekçilerin ücretlerine yönelik son düzenlemelerin Meclis'te görüşüldüğünü belirtilen açıklamada, "'Müjde' şeklinde duyurdukları düzenlemeleri heyecanla bekledik. Fakat yapılan düzenleme ile birlikte bir kez daha hayal kırıklığına uğradık. Düzenleme sadece doktorları kapsamakla birlikte diğer tüm sağlık emekçileri yok sayıldı. Doktorların 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında maaş artışlarına karşı olmamakla beraber doktor dışında bırakılan tüm sağlık emekçilerine ilişkin düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Covid-19 ile birlikte en çok yıpranan, haksızlığa, şiddete ve mobinge uğrayan sağlık emekçileri bu defa da Sağlık Bakanlığı'nın ayırımcı politikalarına maruz kaldı. Sağlık hizmetleri üretiminin en büyük parçası olan doktor dışında kalan sağlık emekçileri, yapılan haksızlıklarla birlikte her alanda tepkilerini dile getirmektedirler. Yıllarca yoksulluk sınırı altında çalışmaya zorlanan, özlük ve sosyal hakları gasp edilen, her toplu iş sözleşmesi sürecinde hakları peşkeş çekilen sağlık emekçileri haklı tepkilerini daha gür bir sesle haykırıyorlar" diye kaydedildi. 
 
'Ayrımcı politikalar'
 
Doktorlara ilişkin yapılan düzenleme ile birlikte ücretler arasında eşitsizliğin daha fazla arttığı kaydedilen açıklamada, “Kolektif bir emek gerektiren sağlık hizmet üretimi, yapılan düzenleme ile meslekler arasında ayırım ve çatışmayı körüklemiştir. Sağlık hizmetlerinin ezici çoğunluğunu oluşturan diğer sağlık emekçileri sağlık hizmetlerinin dışına itilmiş, yoğunca ortaya koydukları emeklerinin karşılığı olan onurlu bir ücret ve gelecek hakları gasp edilmiştir. Yıllardır sözü verilen ek gösterge hakları siyasi propaganda malzemesine dönüştürülmüştür. Her defasında ordu diye tanımladıkları sağlık emekçileri görevini yerine getiremeyecek duruma sokulmuş, Covid-19’un yaratmış olduğu olumsuzluklara ek olarak ayırımcı politikalara maruz bırakılmıştır” ifadeleri kullanıldı. 
 
‘Mücadele etmeye devam edeceğiz’
 
Açıklamada son olarak şöyle denildi: “Ayrımcılık ve iş barışını bozacak politikalardan vazgeçin. Sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle herkesi kapsayacak düzenlemeleri hayata geçirin. Aksi takdirde meslekler arası bir çatışmayı ve gerilimin tek sorumlusu siz olursunuz. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak geçmişten bugüne sağlık emekçilerinin lehine mücadele ettik etmeye devam edeceğiz.”
 
Açıklama, alkışlarla son buldu.